Am Saite 24 Sahata Gorani Te Daxre
   
  Gorani kurdi
  Gorani Halbezharda
 
Gorani Halbzharda 4

Halparke Kon Kurdps (1).wma


Halparke Kon Kurdps (10).MP3

Halparke Kon Kurdps (11).MP3

Halparke Kon Kurdps (12).mp3

Halparke Kon Kurdps (13).MP3

Halparke Kon Kurdps (14).mp3

Halparke Kon Kurdps (15).MP3

Halparke Kon Kurdps (16).MP3

Halparke Kon Kurdps (17).mp3

Halparke Kon Kurdps (18).mp3

Halparke Kon Kurdps (19).mp3

Halparke Kon Kurdps (2).wma

Halparke Kon Kurdps (20).mp3

Halparke Kon Kurdps (21).mp3

Halparke Kon Kurdps (22).mp3

Halparke Kon Kurdps (23).mp3

Halparke Kon Kurdps (24).mp3

Halparke Kon Kurdps (24).wma

Halparke Kon Kurdps (25).mp3

Halparke Kon Kurdps (26).mp3

Halparke Kon Kurdps (27).mp3

Halparke Kon Kurdps (28).mp3

Halparke Kon Kurdps (29).MP3

Halparke Kon Kurdps (3).MP3

Halparke Kon Kurdps (30).MP3

Halparke Kon Kurdps (31).wma

Halparke Kon Kurdps (32).MP3

Halparke Kon Kurdps (33).wma

Halparke Kon Kurdps (35).MP3

Halparke Kon Kurdps (36).MP3

Halparke Kon Kurdps (4).wma

Halparke Kon Kurdps (5).mp3

Halparke Kon Kurdps (6).MP3

Halparke Kon Kurdps (7).wma

Halparke Kon Kurdps (8).wma

Halparke Kon Kurdps (9).MP3
GORANI HALBZHARDA 2
Abdullah 2008 Kurdps.mp3

ADEL KEMNEI korpa.MP3

adnan xudabaxshian GARDAN.mp3

Ahmad Nazdar 2008 Kurdps.mp3

Ali Qamari 2008 Kurdps (1).mp3

ARAM AHMADI.MP3

Azad Mahmadi 2008 Kurdps.mp3

Azad Rfani 2008 Kurdps.mp3

borhan mirzai.MP3

Burhan Mirzai 2008 Kurdps.mp3

eghbal doosti.MP3

esmail zarei.MP3

farhad karimeh.MP3

FARSHAD MORADI.mp3

farzad asadi.MP3

foad golnasab.MP3

Frzin 2008 Kurdps.mp3

Gorani Xosh 2008 By Kurdps.mp3

Hamd Salimi 2008 Kurdps (2).mp3

 Jalil Bahmani 2008 Kurdps (3).mp3

Mahmad Hussain 2008 Kurdps (4).mp3

MANOCHEHR BADR KHANI zamdar.mp3

Nariman Mahmod GUL BADARO NYA.mp3

Nariman Mahmod PARA GYAN PARA.mp3

Pshtiwan & ahmed kurdps 2008 (1).mp3

Pshtiwan & Ahmed kurdps 2008 (2).mp3

Qader Fazel Peshtiwan SHLA BAI.MP3

Sarkawt Qurbani-Shirin Shirin.mp3

shaxawan-belenje belenje.MP3

Tahir Mohamedi 2008 Kurdps (5).mp3

Takai Dunyai Ranjaro.MP3

Xalid Amjadi 2008 Kurdps (6).mp3


GORANI HALBZHARDA 1


Abdullah Barzi Kale Barzi By kurdps.mp3


Abdullah Parwana By kurdps.mp3

Ali Sohrabi Xalil Azizi .Duri To.mp3

Ali Sohrabi. Aziz mnt kosht.wma

Amine Amine By kurdps.mp3

Aso - Gulim Laye.mp3

Babaki Mohamad Halparke Shetana By kurdps.mp3

Bashan Halparke Kurdps.mp3

Farshad amini wa Farshad Raftar CD 2007 Gala Gala.mp3

Farshad amini wa Farshad Raftar CD 2007 Shler Xan.mp3

Farshad Amini wa Farshad Raftar CD nwe Xanma Hawrami.mp3

Farshad Baizidian. Halparke Soiba.mp3

gardni zardaw laimani zarda gardani.MP3

gorani zor xosh.Demu Demawa.mp3

Halparke Xosh By kurdps.mp3

Hama Qarmeshi 2008 Kurdps (1).mp3

Hama Qarmeshi 2008 Kurdps (2).mp3

Hama Qarmeshi 2008 Kurdps (3).mp3

Hamid Salimi By kurdps Halparke.mp3

HASAN BOKANI.wma Ismail -Nazdare.mp3

ismail ibrahim.kcha jwana la kwewa.mp3

jabar kabodawand o hamid mohamadi.ganm garajo.mp3

Kader Asaad. Gul We.mp3

kaihan shexi.ba asmanawa.mp3

Kameran Mustafa 2006 nwe Deinawa.wma

Mahmud Darweshi,qatar.mp3 MEHRDAD.mp3

mix ai banaz banaz o arabi.mp3

Mohamad Mohamadi-Xanm Xanm .mp3

Naser razazi Barmakau Bawanm.wma

Nasir Rezazi - Melul giyan.mp3

nasir sal7i.sai zada.mp3

Nori Barika-Aj Jwenim By Kurdps.mp3

nuri barika ,,xurma hay xorma.mp3

nuri barika...bawajen.mp3

Pajam Ibrahimi. Hazharakai Mni 2006.mp3

Pajam Ibrahimi. Sozen Xal 2006.mp3

Paywend jaff 2007.mp3

Paywend jafff 2007.mp3

Peshkash ba azizakam.wav

Qader Gagli Ba chawi Shinawa By kurdps.mp3

Rab.mp3

Rasoul moradi - Kermashan golane.mp3

Rasoul Moradi - Kona waharan.mp3

Resol Nadri. Toz Daka Toz Daka.mp3

Rzgar Ranjaro_Kiche koye xosh.mp3

Saba7 Rostamy - watan hayatm nwe.mp3

Sadam Ai Sadam & DOBLAJ.mp3

safdar moradi - kura la xr xal.mp3

salah askandari.halparke.mp3

saman zirak.katanao katanai hasan zirak.mp3

Sawzale By Kurdps.mp3

shaho razazy.hanar hanara.mp3

Shakila. Krasi kurdi.mp3

shakro abdulkarim wak bulbul.wma

tamas razay. chawakam chawakam new By Kurdps.mp3

Taymor Mohamadi-Xal Nazdar.mp3

twana tarani Bmshela gulm Bmshela.wma

wali merzyani.mp3

Wali Mirwanian 2007 dada la chamo be.mp3

Wali Mirwanian nwe 2007 Wabra Layalo By Kurdps.mp3

xalil mawlanayi.xra balarzana.mp3

xalil nasri.shler gian.2006 new.mp3

xolam reza mozafari.lanka lara tanki.2006 new.mp3

Xolam Reza Nadri nwe Soila SoilaBy Kurdps.mp3

xulamraza muzafari. Gyano Gyan.mp3

Ya Awa Weili  By Kurdps.mp3

 
  kurd_ps@hotmail.com  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free